Högstadieskolorna i Vara slås inte ihop

Det blir ingen sammanslagning av högstadieskolorna i Vara kommun.
Skolpolitikerna i barn- och utbildningsnämnden i Vara säger nej till den föreslagna sammanslagningen.

Kommunens chefstjänstemän föreslog tidigare i höst, att kommunen skulle lägga ner högstadiet på Nästegårdsskolan i Kvänum och centralisera all undervisning till centralorten i Vara från och med 2008.

Förslaget ingick i en studie hur kommunen skulle anpassa sig det faktum att invånarna blir färre.

Men skolpolitikerna säger nej till ett enda centrala högstadium.