Nytt förslag: statlig ålderspension höjs med två år

Rätten att arbeta kan komma att utökas med två år, från dagens gräns vid 67 års ålder, till 69 år. Samtidigt skulle gränsen för när man kan börja ta ut statlig ålderspension höjas från 61 år till 63 år.

En höjning åldersgränserna med två år är delar av ett förslag som den statliga Pensionsåldersutredningen lägger fram i april, erfar Dagens Nyheter.

Enligt uppgifter i Göteborgs-Posten väntas utredningen föreslå att förändringarna ska ske stegvis för att det ska finnas en viss övergångstid.

Det är oklart när de nya åldersgränserna skulle börja gälla.

Först ska förslaget presenteras, och därefter skickas det på remiss för bedömning av myndigheter och organisationer.

Det ska också godkännas av den så kallade pensionsgruppen som består av representanter från regeringspartierna och Socialdemokraterna.

Först därefter kan ett förslag läggas av regeringen och godkännas av riksdagen.

När tjänstepension kan betalas ut diskuteras också i utredningen. Gränserna bygger på avtal mellan arbetsmarknadens parter, som också berörs.

I dag får privat pensionssparande och viss tjänstepension tas ut vid 55 år. Utredningen kommer enligt DN att föreslå att gränsen höjs, men hur mycket är inte känt.

– Vi provar olika alternativ och det är viktigt här att åldersgränser är rimligt synkroniserade med varandra, säger Ingemar Eriksson till tidningen.

P4 Skaraborg/Ekot
nyheterna.skaraborg@sverigesradio.se

Fråga