Universitet/Högskola

Fler vill skriva högskoleprovet

Drygt 69 000 vill skriva högskoleprovet, uppger universitets- och högskolerådet. Antalet anmälda till provet har ökat med 6,5 procent jämfört med förra året.

Totalt har 69 607 anmält sig, vilket är 4 232 fler än antalet anmälda våren 2012.

Över 80 procent av dem som anmält sig är 24 år eller yngre.

Mängden 17- och 18-åringar som anmält sig ökar också, nästan 800 personer fler vill skriva provet i år jämfört med förra året.