Sjuksköteskor

Regionen satsar på utbildning av de egna för att lösa bristen på specialistsjuksköterskor

Västra Götalandsregionen satsar 90 miljoner kronor på att specialistutbilda sjuksköterskor. Tanken är att sjuksköterskor inom bristyrken ska få möjlighet att skaffa sig specialistkompetens med bibehållen lön.

De sjuksköterskor som ska utbildas kommer att kombinera halvfartsstudier med ordinarie jobb.

Sören Kviberg (V) som är ordförande i personalutskottet i Västra Götalandsregionen säger i ett pressmeddelande att beslutet är ett historiskt steg för att trygga den framtida kompetensförsörjningen i sjukvården.

Gunilla Levén (M) som är vice ordförande i utskottet säger att det här kommer att ge fler sjuksköterskor möjlighet att vidareutbilda sej till specialistsjuksköterska.

I budget finns 15 miljoner kronor avsatta för 2013, 30 miljoner kronor för 2014 och 45 miljoner kronor för 2015.