Länsstyrelsen

Tranturister ska få bättre service vid Hornborgasjön

Naturvårdsverket ska satsa drygt 25 miljoner kronor under fyra år för att förbättra besöksmålet Hornborgasjön.

Det är framförallt en ombyggnad av Naturrum. En nya utställning, ny entrébyggnad med bland annat café, hörsal och kontorsplatser. Dessutom kommer det ske en upprustning av Trandansen.

Det här är en nystart för hela området, säger Anders Bergström, platschef vid Hornborgasjön i ett pressmeddelande.