SLU:s flytt från Skara

Region- och kommunpolitiker tar upp kampen om Skara som akademisk ort

1:36 min

I en gemensam kraftsamling för att visa besvikelsen över SLU:s styrelse och beslutet att flytta all utbildning till Uppsala höll företrädare för Västra Götalandsregionen, kommunpolitiker och Kommunalförbundet Skaraborg en presskonferens under torsdagskvällen. De kommer jobba hårt för att Skara ska vara ett fortsatt viktigt akademiskt centrum med koppling till den gröna näringen.

Kommunalrådet i Skara, Charlotte Nordström (M) skräder inte orden när hon totalsågar SLU:s styrelse och menar att beslutet att flytta utbildningen bara är ett sätt att fylla tomma lokaler i Uppsala, hon är mycket besviken över att styrelsen inte inväntar den framtidsutredning som platschefen i Skara fått i uppdrag att presentera i början på juni.

Besvikna politiker
Även Ulf Eriksson (C), kommunalråd i Falköping och som är ansvarig för infrastruktur- och tillväxtfrågor inom Skaraborgs kommunalförbund, är även han överraskad och besviken:

– Ja, vi har tidigare tagit upp frågan med landsbygdsminister Eskil Erlandsson som tycker SLU:s verksamhet i Skara är viktig men samtidigt kan han inte påverka ett styrelsebeslut eftersom det då skulle bli frågan om ministerstyre, säger Eriksson.

Vill satsa på Skara
Västra Götalandsregionen, lokala politiker från Skara samt Kommunalförbundet Skaraborg gör nu gemensam sak; nu tittar man på framtida finansiering av satsningar på att utveckla Skara som en fortsatt viktig ort i Sverige där den gröna näringen knyts samman med akademisk utbildning.

På kvällens presskonferens lyfte man fram utvecklingen av den gröna näringen och kopplingen till akademin. Djur, mark, energi och livsmedel är de prioriterade insatsområdena.
– Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste framtidsfrågorna, enligt Birgitta Losman (MP) ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Under torsdagen beslutade även regeringen om att tillsätta en konkurrensutredning för det svenska jordbruket, en del man kommer titta på är hur forskningen inom branschen ska stärkas.