Västra Götaland

Bajslukt på polisbåt var läckande batteri

Besättningen på en polisbåt i Västra Götaland fick för någon vecka sedan problem med arbetsmiljön på sin båt. Det var en otrevlig odör som spred sig på båten.

Det besättningen trodde var lukt från en läckande toalettank visade sig vara ångor av svavelsyra som strömmade ut från de havererade nödbatterierna.

Enligt en tillbudsanmälan formligen kokade batterierna då orsaken till lukten hade spårats.

Det är oklart vilka risker som fanns med gaserna och varför batterierna löpte amok.