Flera busslinjer i Skaraborgs läggs ner när Västtrafik sparar

Västtrafiks styrelse har idag godkänt effektiviseringar på 37 miljoner kronor genom indragning av busslinjer med få resenärer. I Skaraborg drabbas nio busslinjer av nedläggning eller minskade turer.

Förändringarna träder i kraft med start i augusti och berör främst busstrafiken i Västsverige.