Vården

Skaraborgs sjukhus Skövde bygger 14 nya avdelningar

Nu ska Skaraborgs sjukhus i Skövde bygga om 14 vårdavdelningar som dessutom ska saneras från det miljöfarliga ämnet PCB. Det blir också nya lokaler för barn- och kvinnosjukvård.

Etappen av ombyggnad kommer att börja i höst och pågå i olika steg fram till 2019. Det skriver skövdenyheter.se

En ny förlossningsavdelning beräknas vara färdig i juli 2015. Totalpriset för alla ombyggnader som är planerade på Skaraborgs sjukhus i Skövde är 160 miljoner.