VÄSTRA GÖTALAND

Stöd till solceller i Västra Götaland

1:44 min

Västra Götaland är det län som får mest pengar i år när Energimyndigheten fördelar statligt stöd för installation av solceller. Närmare 22 miljoner tilldelas Västra Götaland, som är det län som har det högsta söktrycket.

Samtidigt som söktrycket i vårt län är högt är också väntetiden lång. Omkring 300 anläggningar står i kö för att få stödet som kanske kommer att räcka till ett hundratal.

- Även om kön är lång och väntetiden kan bli två-tre år rekommenderar vi ändå att den som är i begrepp att investera i en solcellsanläggning ansöker om stöd, säger Göran Carlsson, länsbostadsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Det kan bli ytterligare medel att fördela.

Från och med i år kan man ansöka om 35 procent av investeringskostnaden, vilket är något lägre än tidigare. Det kompenseras i viss mån av fallande priser på nya solceller vilket gör att priset för konsumenten blir ungefär detsamma.