Karlsborg

Sällsynta fåglar räddas i nytt naturreservat i Granvik

Karlsborgs kommun får ett nytt naturreservat vid stora fjället. Väster om Granvik avsätts ett skogsområde som naturreservat och därmed skyddas området för tjäder, tretåig hackspett och andra arter.