E20

Snart måste kommunerna bestämma sig om finansiering av E20 till motorväg

1:35 min

Ska Skaraborgs kommuner bidra med en halv miljard kronor för att finansiera utbyggnaden av E20? Den frågan försöker Skaraborgs kommunförbund nu komma fram till ett svar på.

Frågan om finansieringen av utbyggnaden av E20 måste snart besvaras. Igår träffades Skaraborgs kommunalförbund på ett inofficiellt styrelsemöte för att försöka komma närmare ett gemensamt förslag.

Katarina Jonsson (M) är kommunalförbundets styrelseordförande. Hon säger att gårdagens möte var ett viktigt steg i rätt riktigt, och att det nu gäller för Skaraborgs kommuner att fatta ett beslut i frågan, som har diskuterats i ett år.

– Någon gång måste vi komma till skott; att vi menar allvar i Skaraborg, säger hon.

Trafikverkets nuvarande förslag för utbyggnad av E20 är att göra fyra av fem E20-sträckor genom Skaraborg 2+1-filiga. E20 genom Mariestad, där det i söndags inträffade ännu en allvarlig olycka, vill man dock bygga ut till 2+2-filig.

En halv miljard kronor
Men Skaraborgs kommunalförbund har hela tiden bestämt hävdat att det krävs en fyrfilig motorväg på alla sträckor. Därför har de föreslagit sina kommuner att gå med och betala de extra kostnaderna för att få samtliga sträckor fyrfiliga.

Och nu måste snart varje respektive kommun bestämma sig för om de ska vara med och betala eller inte. Sammanlagt handlar det om en halv miljard kronor som kommunerna tvingas skjuta till.

– Man ska vara väldigt ödmjuk inför den här frågan. Det här är kostnader som man egentligen ska finansiera med nationella medel. Men vi tror att vi behöver göra det här för att vi kommuner ska ha tillräcklig växtkraft och skattekraft, säger Katarina Jonsson.

Några är tveksamma
På mötet igår var fortfarande några av kommunerna tveksamma till att betala. Ingen har dock sagt nej. Men nu är tiden knapp. I höst ska regeringen besluta om den nationella planen kring E20:s framtid. Och Skaraborgs kommuner bör ha presenterat sitt förslag redan i maj.

Katarina Jonsson säger att de i nuläget inte vet hur mycket varje kommun kommer att vara tvungna att betala.

– Vi håller på att ta fram en modell för det. Vi är i ett embryo när det gäller hur vi ska göra det, nu är frågan bara om vi är beredda att göra det, säger hon.

Kommunerna har nu fått i hemläxa att bestämma hur deras kommun ska ställa sig i frågan.