Norra Skaraborg

Gratis vattenprover för dem med egen brunn upphör i Mariestad, Töreboda och Gullspång

1:37 min

I dag slutar Mariestad, Gullspång och Töreboda att erbjuda gratis analys av dricksvatten för dem som har enskilda brunnar och för småbarnsföräldrar och gravida. Man slutar med all förmedling av dricksvattenprover, för att spara pengar.

Tråkigt tycker Lars Sylvén, chef för miljlö och byggnadsförvaltningen i Mariestad.

– Jag blir liten ledsen för det här, har vi så ont om pengar att vi inte ens kan bistå med detta? Men detta är verkligheten, den kommer ifatt oss, säger Lars Sylvén

Istället för att lämna prover från sitt dricksvatten till kommunen får de med egen brunn i mariestad själva söka upp och betala till ett laboratorium.

Anledningen är att miljöförvaltningen behöver spara 1,4 miljoner, en femtedel av sin budget. Att man slopar vattenanalyser, utgör en del av den totala besapringen.

Det varierar hur kommunerna gör. I Östra Skaraborgs kommuner finns exempelvis möjlighet att få subventionerade tester. Lars Sylvén hoppas att Mariestads förändring inte ska innebära att folk slutar testa sitt vatten.

– Jag hoppas att man har någon form av självbevarelsedrift och testar sitt vatten. Fast jag vet ju förstås inte, jag har inte gjort någon enkät eller liknande. Men vi vet att folk är intresserade av att kolla till sitt vatten.

Inte tillräckligt, enligt Socialstyreslen, som har kartlagt hur kvaliteten på brunnsvatten i Sverige ser ut. De kommer fram till att var femte brunn i landet har otjänligt vatten. Kunskapsnivån på området är låg bland allmänheten, o att högre kostnader kan göra att folk drar sig för att skicka in prover, det menar Marianne Löwenhielm på Socialstyrelsen.

– Det finns risk att folk provtar i mindre utsträckning. Å andra sidan kan jag också tycka att det är brunnsägarens ansvar att stå för provtagningen.