Svenska kyrkan vill få fler att rösta i kyrkovalet

1:39 min

Svenska kyrkan börjar kraftsamla för att locka folk att rösta i kyrkovalet i höst. Deltagandet har vid tidigare val varit mycket dåligt och vid förra valet röstade endast 12 procent.

Det är siffror som måste bli bättre, enligt Helena Taubner som är kommunikatör för Svenska kyrkan i Skövde.

– Kyrkans verksamhet påverkar och når oerhört många människor och att då en så liten del blir de som röstar och bestämmer är inte helt demokratiskt stabilt, säger Helena Taubner som är kommunikatör för Svenska kyrkan i Skövde.

Vad ska hända med våra kyrkor? Hur stora ska kyrkans barngrupper vara? Hur många diakoner kan göra besök på äldreboendena?
Det är frågor som kyrkofullmäkige beslutar om och som engagerar många men ändå är valdeltagandet av tradition lågt i kyrkovalet. Senast, 2009, röstade endast en åttondel av den röstberättigade befolkningen.

– Många påverkas men få påverkar, slår Helena Taubner fast.

Så har det sett ut sen kyrkan skilljdes från staten i början av 2000-talet och kyrkovalet separerades från riksdagsvalet. Men nu ska Skövde pastorat försöka få upp det klena valdeltagandet. Dels ska man försöka få fler att engagera sig och vilja kandidera till kyrkofullmäktige och samtidigt få fler att gå och rösta i september. Målet är att få valdeltandet att öka från 12 till 15 procent.

– Jag vet inte om det är realistiskt men det sägs att man ska sikta mot stjärnorna för att hamna bland trätopparna. Sen tror jag att det mest realistiska är väl att hoppas att vi inte får ett lägre valdeltagande.

Hur kommer ni arbeta för att nå det här målet?
– Man kanske sjunger i en kör och då kan man prata med sina kompisar om att "Ni vet väl att det är kyrkoval i höst" och "Om vi inte har kloka politiker som fattar kloka beslut så kanske vi inte har någon kör i höst", säger Helena Taubner och fortsätter.

– De som redan känner till kyrkans verksamhet är en viktig grupp som ambassadörer.

Och att de i sin tur går och röstar?
– Ja, naturligtvis.