Skövde

Officerare kräver bättre utbildning

Flera ledande officerare på Skaraborgs regemente P4 i Skövde har skrivit brev till högkvarteret i Stockholm. I brevet varnar man för att allt färre soldater kommer att utbildas i närkampsstrid av typen krav maga med rötter i Israel.

Orsaken är nya utbildningskrav för de instruktörer som lär ut strid i närkamp, vilket innebär att redan utbildade instruktörer inte längre är behöriga att lära ut.

I praktiken kommer bara två instruktörer att ha behörighet att hålla i utbildningen trots att försvarsmakten lagt stora resurser på att utbilda tio stycken instruktörer under en tioårsperiod.

Sammanfattningsvis anser brevskrivarna att detta leder till att färre soldater kan utbildas och att soldaternas kunskap och färdigheter försämras.

Brevskrivarna anser att den ursprungliga utbildningen gjorts om av i huvudsak en enda individ utan förankring på förbanden och utan att de som håller i utbildningen fått vara delaktiga.

Av brevet framgår att utbildningen ändrats vad gäller både teknik och taktik och inte längre ger soldaterna en bred grund att stå på när det gäller strid i närkamp och att dessa kunskaper är svåra att sammanfoga med utbildning i övrig stridsteknik.