Förändringarna här för att stanna

Kaj-Eve Enroth, folkpartist och ordförande i omsorgsnämnden, är ansvarig för förändringarna inom omsorgen i Skövde. Han säger att det förutom besparingarna också är förändringar i hemtjänstens organisation som ligger bakom förämringarna.

- Just nu är det sämre än det har varit innan. Men när organisationsförändringarna har satt sig så kommer det att bli bättre, säger han.

- Men alla förändringarna kommer att innebära förändringar för vårdtagarna.