Förtidspensionärer tillbaka till jobbet efter kurs i Tidaholm

Hellidens folkhögskola i Tidaholm har startat en kurs för långtidssjukskrivna och förtidspensionärer, med målet att de ska komma ut i arbetslivet på något sätt igen.

--De som deltar i kursen ska känna att de behövs i samhället och ytterst hoppas vi på att de ska kunna hitta ett jobb, säger läraren Lennart Petterson.

Att gå sjukskriven länge, och sedan kanske bli förtidspensionär, innebär för många att man känner att man förlorar sitt sammanhang. För att bryta det har Hellidens Folkhögskola startat kursen ”Den obrukade kraften”.

De flesta som deltar är reumatiker. En av dem är Solvig Leijon från Skövde. Hon är reumatiker och har varit sjukskriven sedan 1999.

– Kursen betyder mycket för mig, bland annat för att den ger struktur på dagarna, säger Solvig Leijon.