Skolornas kemisalar tickande bomber

Skolornas kemisalar är fyllda med risker. Där finns farliga ämnen, teknisk utrustning och dessutom många gånger bristande skyddsanordningar. Därför genomför just nu Arbetsmiljöverket en serie inspektioner av kemisalarna i Skaraborgs skolor.

- Det händer olyckor i samband med laborationer, säger Maria de Agé från Arbetsmiljöverket, som nu är ute för att  bedöma olycksrisker, men också undersöka hur kemisalarna fungerar.

Arbetsmiljöverkets granskning av kemisalar berör hela Sverige. I Skaraborg ska ett 20-tal kemisalar granskas.
En av dem finns på Komvux i Lidköping, där Jens Wallin är kemilärare.

- Det är bra att de är här och inspekterar, så att vi får veta vad som är fel, säger Jens Wallin.
Ett exempel är skåp med kemikalier, som står olåsta. Det vore bra att veta om de ska låsas eller inte, menar Wallin.

Giftiga och farliga kemikalier är dock inlåsta i ett särskilt skåp på Komvux i Lidköping.