Föräldrar förbjuds ringa lärare på nätterna

Skolledningen i Skara skärper nu reglerna för kontakter mellan lärare och elevernas föräldrar. Detta efter att en lärare trakasserats med nattliga telefonsamtal i det bråk på Teglaskolan där läraren anklagats för att bedriva politisk propaganda i sin klass.

Bland annat så får föräldrar och lärare nu bara ha kontakt på vanlig kontorstid, om en konflikt uppstår, det säger Skaras skolchef Thorbjörn Jordansson till Nya LidköpingsTidningen.

Bakgrunden till beslutet är att en förälder har hävdat att en lärare har ägnat sig åt politisk propagande i sin undervisning. I första skedet ledde detta till att läraren lyftes bort från undervisning i den aktuella klassen, men andra föräldrar reagerade mot detta, vilket har lett till att eleverna i klassen nu kan välja om de vill ha sin gamla lärare eller en ny.