Sverige saknar beredskap att agera snabbt i kriser

Sveriges beredskap måste kunna höjas även i fredstid, och inte bara i krig som det är nu. Det menar Västra Götalands beredskapsöverläkare Per Örtenwall.

Örtenwall pekar på tsunamikatastrofen i Sydostasien som visade klara brister i Sveriges katastrofhantering, där kommuner och landsting agerade utan övergipande ledning.

Han tycker därför att det är fel att det ska krävas ett krigstillstånd för att höja beredskapen, och menar att en lagändring krävs för att räddningsinsatserna ska kunna samordnas.

Per Örtenwall vill se en mycket snabbare reaktion på statlig nivå när kriser inträffar.

- Det måste gå fortare att trycka på den så kallade knappen när något händer. Vid krigsfara tar socialstyrelsen över ansvaret för sjukvården, men i fredstid krävs det ett regeringsbeslut innan myndigheter får börja agera. säger Örtenwall.

Sverige måste inrikta sig på att lösa problem av samma sort som tsunamikatastrofen även framöver.

- Den ökade globaliseringen innebär att svenskar är mycket utomlands, och då måste det finnas beredskap för att händelser i andra länder måste tas omhand även här.