Mjölkbönder vill lämna Arla - Falköpings Mejeri betalar mer

Ett 30-tal mjölkbönder i Skaraborg står på väntelistan för att få leverera sin mjölk till Falköpings Mejeri istället för till mjölkjätten Arla Foods, som betalar betydligt sämre.
I dag avgör Falköpings Mejeris styrelse om företaget släpper in fler mjölkleverantörer.
– Jag får ett högre mjölkpris, säger mjölkbonden Bo Gunnarsson i Berg på Billingen.

Han har 160 kor på sin gård i Berg och en av de 30-tal bönder som spänt väntar på besked från styrelsen i Falköpings Mejeri.

Falköpings Mejeri betalar i dag mellan 20 och 30 öre mer per liter för mjölken.

Om han skulle få ett ja till att leverera till Falköping istället för till Arlas mejeri i Götene beräknas han tjäna runt 300 000 kronor om året på affären.

Men det är högst osäkert om mejeriet i Falköping släpper in några nya mjölkbönder. De senaste åren har nästan ingen ny leverantör fått komma med.

– Det är en olycklig situation att Arla betalar så mycket sämre, säger Christer Eliasson, mjölkbonde i Vartofta och styrelseledamot i Arla Foods.