Sjukvården i Skaraborg fick över 800 klagomål

Förra året anmäldes 833 ärenden till patientnämnden i Mariestad. Klagomålen gäller ofta felbehandlingar inom sjukhusvården.

Ett problem är att det inte finns ett samlat ansvar inom vården, och det gör att patienterna hamnar i kläm mellan olika vårdnivåer, enligt Gunnar Ekfeldt, ordförande för patientnämnden i Skaraborg.

De senaste åren har anmälningarna till regionens patientnämnder ökat. Anmälningarna kan gälla felbehandlingar eller komplikationer i samband med behandlingar, men det kan också handla om de långa köerna, eller hur patienter blir bemötta.

Det patientnämndens kan göra är att ta kontakt med den vårdinrättning eller avdelning som patienten har klagat på, för att klara upp problemet direkt, säger Gunnar Ekfeldt. Men det kan också handla om allvarligare brister, som måste anmälas.

- Då hjälper vi människor att komma i kontakt med hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, eftersom vi i patientnämnden inte har några maktmedel, utan bara är en hjälpande hand.