Allvarlig ekonomisk kris i Gullspång

Den ekonomiska situationen i Gullspångs kommun är mycket allvarlig, och kommunen måste spara 20 miljoner för att klara sig. Det visar en analys av läget som genomförts.
Besparingen motsvarar 10 procent av kommunens totala ekonomi.

- Mycket stora förändringar kommer att krävas, säger avgående kommunalrådet Eivor Nygren. Hon utesluter inte att nämnder och förvaltningar måste slås ihop, eller att antalet politiker i nämnderna minskas. 
Ett annat problem är att kommunen har för många fastigheter.

Analysen har också visat att det finns ekonomiska problem i alla förvaltningar och att det dessutom inte funnits nåt tydligt ledarskap i kommunen, bland annat för att kommunchefsjobbet varit uppdelat på tre personer.