Djurskyddsmyndigheten utreder sex med djur

Djurskyddsmyndigheten i Skara har fått i uppdrag att undersöka hur vanligt det är att djur utnyttjas för sex.
På Internet finns det gott om bilder på tidelag och nu vill regeringen ha reda på hur vanligt det är att människor utnyttjar djur på det här sättet.

Enligt djurskyddsinspektör Katarina Andersson, som leder undersökningen, finns det uppgifter som tyder på att det blivit vanligare med tidelag, men några siffror är svåra att presentera eftersom mörkertalet troligen ligger i närheten av hundra procent.

Sex med djur nämns inte i lagen som någon brottslig handling, men däremot är det ju brottsligt att utsätta djur för lidande. Djurskyddsmyndighetens utredning kan komma att resultera i en lagändring så att det blir förbjudet för människor att ha sex med djur.

TT/SR Skaraborg