Kvinnoprästmotståndare vigde sin förste biskop

Vid 12-tiden på lördagen vigde kvinnoprästmotståndarna i Missionsprovinsen sin förste biskop. Biskopen i Skara Stift, Erik Aurelius, anser att Missionsprovinsen i och med biskopsvigningen bildar en ny luthersk kyrka och inte längre tillhör Svenska kyrkan.

– Jag har inte befogenhet att säga att de inte tillhör Kristi kyrka, det får Gud göra. Men Svenska kyrkan är en organisation med en viss ordning och de följer inte den. Då tillhör de inte längre Svenska kyrkan. Någon ordning får det faktiskt vara, säger biskopen.  

Vigningen förrättades av utländska biskopar på Schillerska gymnasiet i Göteborg.
Efter Missionsprovinsens biskopsvigning prästvigde den nye biskopen Arne Olsson provinsens tre första egna präster - däribland Gunnar Andersson från Mark.

Erik Aurelius beklagar att Missionsprovinsen bildar en ny luthersk kyrka men säger att det kanske är så det måste vara.
– Det är så arbetsamt att vara präst att man nog måste älska den kyrka man tjänar. Det är inte bra att vara präst i en kyrka som man i grunden föraktar. Då är det nog bättre att gå sin egen väg. Tyvärr, säger Erik Aurelius.