Överviktiga barn får hjälp i Lidköping

Skol-och vårdpersonal från hela regionen utbildades för några år sedan i en helt ny metod för att hjälpa överviktiga barn.

Nu har Lidköping, som en av de första kommunerna i regionen, använt metoden i ett projekt där en grupp barn har träffats i snart ett och ett halvt år i en samtalsgrupp. Barnens föräldrar har träffats i en egen grupp.

Barnen har bland annat fåt föra dagbok över hur mycket de rör på sig och vad de äter.

Nu är projektet snart slut, och det är ännu osäkert om det kommer att bli någon fortsättning i Lidköping.