Karlsborg fick överskott förra året

Länge krisdrabbade Karlsborgs kommun kommer att kunna redovisa ett överskott på runt sju miljoner kronor i sitt bokslut för år 2004.
Det uppger ekonomichef Mikael Rainerson i Karlsborg.

Karlsborg har även några tidigare år klarat att få sin kommunala ekonomi i balans, men då har det berott på statliga engångsbidrag och genom en skattehöjning på 56 öre under år 2003.