Lärarstudenter känner oro inför framtiden

Bara några år efter lärarbristen uppger mer än hälften av kommunerna i Skaraborg att de nu har övertalighet bland grundskollärarna och på flera håll kan det bli frågan om att säga upp lärare.
Det visar en rundringning som SR Skaraborg gjort.

Lärarstudenterna känner sig lurade:
- När vi började här fick vi höra att alla minsann skulle få jobb. Nu har man offrat flera år och nu vet man ingenting längre, säger Yvonne Björk från Mariestad som studerar till lärare på högskolan i Skövde.

Det skulle finnas tiotusentals lärarjobb, sades det för några år sen. Men sen kom en lågkonjunktur och en minskning av barnkullarna och förändrade alltihop.

Högskolan i Skövde är en av flera högskolor som varje år utexaminerar ett stort antal lärare, och där går de flesta blivande lärarna nu går en osäker framtid till mötes, speciellt om man inte är beredd att flytta till storstäderna där jobben är fler.

I Skara varslas nu 21 lärare och elevassistenter, och fler än hälften av kommunerna säger att de kan tvingas till uppsägningar om inte övertaligheten kan lösas på annat sätt.

För dem som fortfarande utbildar sig till lärare och inte hunnit in på arbetsmarknaden är det bara att vänta och se.

Per Roslund från Falköping är tveksam om utbildningen kommer att ge den fördel alla pratade om när han började.

Han tycker inte att kommunerna uppfyller löftet att ersätta obehöriga lärare med utbildad personal:
– Jag tycker att de plockar in många obehöriga lärare och det slår undan benen för oss som utbildar oss för att klara av yrket.