Mindre pappersarbete för bönderna

Regeringen beslutade i dag att ge Jordbruksverket, djuskyddsmyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att utreda hur bönderna ska slippa så mycket pappersarbete.

Uppdraget går ut på att försöka samordna viss administration så lantbrukarna slipper lämna samma uppgifter till tre olika myndigheter.

Den 30:de september ska uppdraget vara utfört.