Pingstpastorn friad i hovrätten

Pingstpastor Åke Green friades på fredagsförmiddagen av Göta hovrätt. Åtalet om hets mot folkgrupp ogillas.
- Den friande domen ger mig frimodighet att fortsätta förkunna Guds ord, sa Åke Green efter att domen meddelats.
- Jag förstår inte vad hatet kommer ifrån, säger RFSL Skaraborgs ordförande Volker Uschpilkat. 

Åke Green dömdes i tingsrätten till en månads fängelse för sina bibeltolkningar. Men hovrätten friar alltså pastorn och konstaterar att gränsdragningen mellan tillåtet och otillåtet är oklar - men menar att straffbeläggningen av hets mot homosexuella inte får hindra resonemang om homosexualitet, vare sig i kyrkor eller på andra håll i samhället.
Och även om åsikterna är främmande för många, eller till och med provocerande, så får de framföras, skriver Göta hovrätt i domen.

Enligt hovrätten var Åke Greens avsikt att förklara sin syn på bibeltexterna, och påverka människors levnadssätt men det tror inte Volker Uschpilkat på:
- Han har retat sig på den homosexuella rörelsen som vunnnit så mycket mark och vill bromsa den fortsatta utvecklingen av att skapa jämställdhet och jämlikhet för oss homosexuella. Det är hans problem, säger Uschpilkat.

Göta hovrätt var inte enig. En av hovrättens ledamöter ville fastställa tingsrättens fällande dom.
Riksåklagaren har visat intresse för att pröva det här målet i Högsta domstolen. Åke Green har ingenting emot det säger han:
-Det är kanske bra, kanske nödvändigt, jag har inget emot det.