Problem för hörselskadade när analoga sändningar upphör

Personer med dålig hörsel kan få problem när de digitala tv-sändningarna införs de kommande åren.
Orsaken är att det hjälpmedel i form av en så kallad hörselslinga som ofta är installerad hemma hos hörselskadade, inte fungerar när ljudet kommer genom en box.

I dag är de flesta hörselslingor gjorda för att ta hand om ljudet från en vanlig analog tv.

När man sedan köper en digitalbox är risken stor att slingan inte fungerar.

-Man måste ha en mellankoppling som tar hand om ljudet och för över det till slingförstärkaren, säger Thomas Hansson, hörselingenjör på Västra Götalandsregionens hörsel- och dövverksamhet i Vänersborg, till Bohuslänningen.

Han befarar att detta kommer att ställa till problem när de analoga sändningarna stängs av 2008 och då, om inte förr, kommer mängder av hörselskadade och gamla att drabbas.

Det är oklart vem som ska betala den extrautrustning som krävs. Frågan ska utredas inom Götalandsregionen som till sommaren ska vara klara med utredningen.