Hot och tillmälen vardag för värnpliktiga

En tredjedel av alla värnpliktiga har utsatts för kränkande behandling i form av hot eller utskällningar, det visar en undersökning som Värnpliktsrådet gjort.

”Du är en värdelös människa”, ”Hästarna i stallet är mer värda än dig pisshuvud”, ”Håll käften horbock”. Citat ur Värnpliktsrådets rapport

En tredjedel av alla som deltagit i enkäten har utsatts för kränkande behandling i form av hot eller utskällningar, och en femtedel möts av nedlåtande kommentarer med anspelningar på kvinnor. Då handlar det bland annat om att de ”springer som kärringar” eller ”ser ut som luder”.

Enligt rapporten har många befäl dessutom en negativ inställning till kvinnliga värnpliktiga, och synen på sexuella minoriteter är oklar. För Värnpliksrådet är dehär resultaten allvarliga och kräver därför att officersutbildningen ses över.