Norrmän i exil ersätter asylsökande från Balkan

Flyktingförläggningen i Töreboda ska avvecklas under våren. Det beslutade Migrationsverket nu i veckan.
Orsakerna är två: Kommunen vill inte ha kvar förläggningen. Och antalet flyktingar till Sverige minskar stadigt.

- Idag finns det ett överskott av boendeplatser för flyktingar i Sverige och då måste vi anpassa oss efter det, säger Migrationsverkets enhetschef i Töreboda Margareta Andersson.

För närvarande utnyttjas 202 av dom totalt 222 platserna i Töreboda. Det är en minskning med 140 jämfört med 2003. Merparten är asylsökande från krigens Balkan.

För de styrande i Töreboda kommun, som i flera års tid tryckt på för att flyktingförläggningen ska krympas ner till åtminstone halva antalet platser, är beskedet välkommet. Politikerna anser att antalet asylsökande har varit för stort sett i förhållande till kommunens storlek.

Men det finns ytterligare ett skäl - kommunpolitikerna hyser förhoppningen om att kunna fylla några av flyktinghusen med norrmän i frivillig exil. Norska bostadsbolaget Svensk Fritid äger sedan tidigare några fastigheter i samma område och är enligt uppgift intresserade av att förvärva fler hus.

- Nu när vi har fått besked från Migrationsverket om avveckling så kommer vi omgående ta nya kontakter med Svensk Fritid, säger socialdemokraten Roland Andersson som är styrelseordförande i det kommunägda Törebodabostäder AB.

De asylsökande som idag bor i Töreboda kommer att flyttas till andra bostadsorter i landet. Migrationsverket har som målsättning att folkomflyttningen ska vara genomförd i och med maj månads utgång. Formellt sett upphör flyktingförläggningen att existera från och med halvårsskiftet.