Uran på soptippen i Skövde

Otillåtet stora mängder uran har deponerats på en soptipp i Skövde. Det upptäckte Statens strålskyddsinstitut när man tog prover på tippen i höstas.

Uranet kommer från Ranstad Mineral som återvinner uran från kärnavfall och det är restprodukter från den återvinningen som deponeras på soptippen. Företaget har tillstånd att deponera 400 kilo uran men proverna visar att mer än tre gånger så mycket hamnat på soptippen.