67 västsvenska företag planerar att flytta utomlands

67 av Västsveriges hundra största företag överväger att flytta sin verksamhet eller delar av sin verksamhet utomlands.
Det framgår av djupintervjuer som Västsvenska Industri- och Handelskammaren har genomfört med företagen.

Det är företag både inom fordons-, möbel- och livsmedelsindustrin som fått svara på frågor om sina framtidsplaner.

– Det är djupt nedslående siffror, säger Robert Odenljung på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg.

En utförligare rapport kommer att presenteras nästa vecka.