Fornminnen skadade i stormen

Många fornminnen i Västra Götaland har skadats av stormen i januari eller hotas att skadas vid avverkningen efter stormen.

Det handlar om gravrösen, hällkistor, fångstgropar och många andra typer av fornlämningar som det finns gott om i markerna i Västra Götaland.

Det är av anmälningarna till skogsvårdsstyrelsen som det framgår att mycket har blivit förstört eller hotas att förstöras.

Därför planerar skogsvårdsstyrelsen nu för hur skogen kan röjas utan att skada fornlämningarna mer.