LIDKÖPING

Flera brottsmisstankar efter inspektion på ö

Byggnadsnämnden i Lidköping hittade tio misstänkta brott mot strandskyddet efter att ha gjort en inspektion på en ö utanför Kållandsö. Bland annat har vägar och byggnader anlagts utan strandskydd.

Det var efter ett anonymt tips som byggnadsnämnden åkte ut och inspekterade ön och hittade då bland annat ett antal byggnader och vägar som anlagts utan giltigt strandskydd. Detta skriver Nya Lidköpings Tidningen.

I ett av fallen så släppte också inte fastighetsägaren in byggnadsnämndens representanter i ett hus när de ville se vad det användes till med motiveringen att barnen inte ville att kommunen skulle gå in i byggnaden.