Katastrofen i Filippinerna

Nödtält på väg till tyfondrabbade i Filippinerna

1:32 min

Nödutrustning från organisationen ShelterBox är på väg till nödställda i Filippinerna, där många nu är hemlösa efter tyfonen. Redan innan fanns personer från organisationen på plats, berättar Jan Larsson från Lidköping, projektledare för ShelterBox i Sverige.

Katastroforganisationen ShelterBox levererar ett snabbt nödboende till katastrofområden. Det är en box som innehåller ett tält och livsnödvändig utrustning för att överleva, som tex vattenrening, filtar, spis, solceller och verktyg.

Redan innan tyfonen var organisationen på plats och hjälpte nödställda på Filippinerna efter en jordbävning.

– De fick uppmana dem som fått utrustning att ta ner tälten. Även om vår utrustning tål 30 m/sek så var det mycket större vindhastigheter, säger Jan Larsson.

Högsta prioritet
Organisationen mobiliserar nu bland sina volontärer runtom i världen.

– Just nu är det fler team på väg in. Vi har lagt detta på högsta prioritet och håller på att leverera.

Blir det svårt för er att nå fram?
– Det är en logistisk mara att ta sig fram i områdena nu. Olika delar har drabbats olika hårt, därför är det bra att ha bra kontakter. Det är en svår utmaning, och det måste koordineras med andra myndigheter och organisationer.

"Kommer att ta månader"
Jan Larsson säger att organisationen kommer att behövas ett bra tag i Filippinerna.

– Det kommer att ta lång tid. Nu är det ju en akutfas, men därefter kommer det att ta väldigt lång tid att bygga upp familjernas hem. De kommer att behöva hjälp inom de närmaste månaderna med shelterboxar.

Hur länge kan det vara en bra bostad?
– I Haiti bor fortfarande familjer i våra tält sedan 2010. Upp till tre år håller utrusningen om den tas om hand på ett bra sätt.

Jan Larsson är på väg nu för att skola in nya volontärer i Sverige. Dessutom ska insamlingsaktiviteter organiseras. På flera håll i Skaraborg pågår insamlingsprojekt till organisationen.