Götene

Götene kommun köper värmeverket

Det kommunala bolaget Götene Vatten & Värme AB köper värmeverket i Götene av Vattenfall. Detta bestämdes på Götenes Kommunfullmäktigemöte igår. Företaget kommer ta över driften den 1 januari 2014.

Köpet kommer inte att beröra några anställda som alla har erbjudits en fortsatt anställning på värmeverket.

Stina Cassidy är VD på Götene Energi och Vatten säger i ett pressmeddelande att köpet är en del i kommunens och bolagets långsiktiga planering för energiförsörjningen i kommunen.