efter urspårning i stockholm

Fortsatta problem i tågtrafiken

Tågkaoset efter tisdagens tågurspårning i Stockholm får stora konsekvenser för tågtrafiken. Normalt kör 24 tåg i timmen på den berörda sträckan. Från onsdag morgon kommer bara 10 tåg i timmen att kunna passera där. Det är bara 40 procent av kapaciteten.

Tisdagens urspårning har påverkat de som reser till eller från Stockholm söderifrån. Urspårningen väntas ställa till problem en bit in på nästa vecka, säger Stefan Björkqvist, operativ chef på Trafikverket. Vagnar och lok kommer att kunna lyftas bort helt först under fredag natt.

– Då kommer vi att se skadans omfattning och sedan påbörja reparationerna. Bärgningen tar flera dagar eftersom tåget står i en tunnel samtidigt som trafik går på spåret bredvid, säger Stefan Björkqvist.

Ett av spåren öppet
På tisdag eftermiddag uppgav Trafikverket att ett av spåren skulle öppnas för trafik vid 16-tiden men tiden sköts sedan upp. Klockan 18.16 rullade det första pendeltåget söderut från Stockholms central mot Södertälje. 

Trafikverket räknar med fortsatt stora förseningar under det kommande dygnet. Först under onsdagsmorgonen väntas ytterligare ett spår öppna för trafik.

– Under morgondagen räknar vi också med att tågtrafiken mot Malmö ska komma igång.

Tåg mot Göteborg leds om
När tågen kan börja rulla på de återstående två spåren är oklart. Tågen mot Göteborg kommer även att under dagen ledas om över Västerås.

Enligt Trafikverket kommer olycksutredningen att ta tre månader.

BERÄTTA HÄR: Har du påverkats av tågförseningarna?

Hanna Birath
hanna.birath@sverigesradio.se

Anna Gustafsson 
anna.gustafsson_lindfelt@sverigesradio.se