socialchefen:

Larmproblemen i Falköping är lösta

Ett äldreboende i Falköping gjorde i oktober en lex Sarah-anmälan för att larmen inte fungerade. Trots att de äldre larmade, gick ingen signal fram till personalen, men nu är problemet löst och säger biträdande socialchefen Magnus Schedin.

Personalen på serviceboendet skrev i sin anmälan att de äldre kände sig otrygga eftersom de inte fick någon hjälp när de tryckte på sina trygghetslarm. 

Enligt Magnus Schedin handlade det om ett tekniskt problem som nu är åtgärdat.