skola

Skillnader i vad föräldrar har råd att lägga på skolan

1:53 min

Det är stora skillnader i hur mycket pengar föräldrar anser sig ha råd att lägga på avgifter i skolan. Smärtgränsen för vissa går redan vid 20 kronor.

Skolan ska enligt lagen vara kostnadsfri men man får ta ut avgifter som är obetydliga för eleven.

Majblommans riksförbund kommer nästa vecka publicera en ny undersökning där föräldrar har tillfrågats om vad de anser vara en obetydlig kostnad i skolan vid ett tillfälle. 17% av föräldrarna anser att upp till 20 kr är max, 31 % anser att upp till 50 kronor är okej och 33% anser att 100 kr är en obetydlig kostnad .

– För att inget barn ska komma till skolan och känna att man inte har råd med det här så måste skolan förstå att många föräldrar anser att 20 kronor är maxbelopp, säger Lena Holm generalsekreterare vid Majblommans riksförbund.

Kritisk till medhavd frukt
Igår berättade vi att barn runtom i Skaraborg ombeds ta med frukt, matsäck, godis och dryck till skolan flera gånger per termin vid utflykter och fruktstund.

Något som Majblommans riksförbund är kritiska till säger Lena Holm.

– Det anser vi inte alls är rimligt. Det är tydligt i skollagen att skolan ska förse barnen med näringsriktig lunch varje dag.

Men de får ta ut en obetydlig avgift.  Det är det som kommuerna anser att det gör. Vad anser du om det argumentet?

– Man får göra det vid enstaka tillfällen, men inte varje vecka eller varje dag som det kan vara med frukt.