UTBILDNING

SLU:s ledning beklagar att personalen slutar

3:33 min

Oro och ohälsa följer i ovisshetens spår bland personalen på SLU i Skara inför flytten av utbildningsprogram från Skara till Uppsala. Torbjörn von Schantz, prorektor på SLU, säger att SLU:s ledning försöker underlätta för planering och förberedelser av flytten från Skara.

– Det finns extra resurser avsatta för att flytten av utbildningarna ska kunna ske. Exakt hur pengarna ska användas och om de kommer just Jenny Yngvesson till godo, det kan jag inte svara på. Men medel finns avsatta för att klara av den här flytten.

Beklagar att personalen saknar stöttning
Att Jenny Yngvesson och hennes personal i Skara känner att de saknar stöttning från SLU:s ledning beklagar Torbjörn von Schantz.

– Jag har förståelse för att man känner det så. Vi jobbar febrilt i arbetsgruppen för att problemen ska kunna lösas så vi kan ge klara besked. Men det är ett extremt komplicerat arbete att göra förändringen. Jag beklagar att man är orolig.

Ingen kommentar till rektors kommentar
Han vill inte kommentera uppgifterna att SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse i en tidningsartikel ska ha uttryckt att SLU i Skara ligger isolerat från resten av SLU och ifrågasatt att vissa utbildningsprogram förlagts till Skara.

– Jag har egentligen ingen kommentar till det. Jag har hört talas om intervjun, men inte läst den. Jag vet bara att rektor inte ser på Skara på det viset.

Rektor kommer att besöka Skara 20 november och träffa personalen.

– Hon kommer att reda ut de missförstånd som intervjun har skapat. Det är så att vi vill att Skara ska vara kvar som en del av SLU. Men hur det ska gå till och vilka konkreta förslag som finns, det kan jag inte svara på.

Ett problem att personalen lämnar
Att personalen mår dåligt i processen och att en del väljer att sluta sina anställningar tycker Torbjörn von Schantz är tråkigt.

– Så vitt jag vet finns det personer som valt att sluta för att få bättre och säkrare jobb. Det är klart att jag förstår. Det är ett jätteproblem. Det blir svårt att genomföra utbildningarna om inte personalen vill vara kvar.