Stöttar familjer med diabetes i Skaraborg

5:04 min

Det är klassat som ett hot mot den globala hälsan - och det finns nästan överallt. Det handlar om sjukdomen diabetes som idag uppmärksammas med Världsdiabetesdagen.

På Skaraborgs sjukhus i Skövde arbetar diabetessjuksköterskan Monika Palm Burge och överläkaren Maartje Wijes dagligen med barn som lider av den kroniska sjukdomen.

– Man är ett stöd och försöker få dem att kunna leva sitt vanliga liv som de gjorde innan någon i familjen fått diabetes, säger Monika Palm Burge.

På Skaraborgs Sjukhus finns 230 barn-och ungdomar under 18 år med diabetes, då räknas även Lidköping in.

Sjukdomen blir allt vanligare, Sverige är det andra landet med flest diabetes i världen och det forskas mycket på orsakerna om varför barn får diabetes.

– Delvis beror det på ärftliga anlag och delvis på miljöfaktorer men än så länge har inte forskningen klurat ut alla orsaker, säger Maartje Wijes.

Under dagen arrangerar Skaraborgs sjukhus en diabetesdag för att uppmärksamma sjukdomen på olika sätt. Bland annat så finns det verktyg på plats för att visa på hur forskningen har gått framåt.

– Vi kommer bland annat ha broschyrer på plats som visar hur man kan upptäcka diabetes hos barn i god tid, säger Monika Palm Burge.