SKÖVDE

Skövde kommun vill göra elnät till nytt kommunalt bolag

Skövde kommun vill nu göra sitt elnät till ett kommunalt bolag för att kunna frigöra pengar att använda i framtiden. Elnätet värderas till mellan 300-440 miljoner kronor.

Planerna på att göra elnätet till ett kommunalt bolag har funnits i flera år. Skövde kommun är idag en av tre kommuner i landet där elnätet fortfarande drivs i kommunal regi. De flesta har redan gjort verksamheten till ett kommunalägt bolag. Tanken är att bolagiseringen ska frigöra pengar som kan användas i andra verksamheter. 

Enligt kommunen kommer det ske en liten taxehöjning på grund av förändringen men menar att priserna fortfarande kommer att vara bland de lägsta i landet.

Beslut om att göra elnätet till ett bolag tas i kommunens arbetsutskott på onsdag.