skövde

Nu är det definitivt: 90 jobb försvinner från Arla

Nu är det helt klart att Arlas mejeri i Skövde kommer att stängas i slutet av 2015 och att verksamheten flyttas till Falkenberg.

Det formella beslutet har nu fattats av Arlas styrelse. och innebär att 90 personer i Skövde förlorar sina jobb.

Samtidigt föreslås nyanställningar av totalt 130 personer i Falkenberg och Jönköping.