Arkivbild. Foto: Camilla Karlsson/Sveriges Radio

Följ hovrättsförhandlingen i Trollhättemordet

I dag inleds rättegången i hovrätten i det uppmärksammade Trollhättemordet, där en 37-årig man dömdes till 16 års fängelse för mordet på en 23-årig tvåbarnsmamma. Följ rättegången här.

Oskar Lodin: Nu börjar den första dagen av hovrättsförhandlingarna i fallet med den mördade tvåbarnsmamman i Trollhättan. Förhandlingarna äger rum i säkerhetssalen på Tingsrätten i Göteborg, snarlik de salar som användes under tingsrättsförhandlingarna. Mycket annat är också likt, det är egentligen bara rätten som består av andra personer. Jag kommer skriva löpande under dagen, ställ gärna frågor så ska jag försöka svara i mån av tid och kunskap!

09:04, 17 February 2014

Oskar Lodin: 37-åringen som tingsrätten dömde till 16 års fängelse för mord bär samma kläder som i tingsrätten och uppträder samlat, precis som förra gången. Han har nu suttit i häkte i mer än ett halvår.

09:08, 17 February 2014

Oskar Lodin: Hovrätten har uppmärksammat att 37-åringens advokat Tommy Nilsson 2008 företrädde den mördade kvinnans far men rätten gör själv bedömningen att det inte stör förhandlingen, inte heller parterna verkar ha något problem med det.

09:12, 17 February 2014

Oskar Lodin: Advokat Tommy Nilsson berättar att ett av de två nya vittnen som han har kallat, och som tidigare ställt sig tveksamma till att medverka, nu kan tänka sig att vara med om förhöret sker via länk. Rätten ska ta ställning till detta senare.

09:14, 17 February 2014

Oskar Lodin: 35-åringens advokat berättar att han tänker lämna in ny bevisföring för att stödja deras hållning, alltså att 35-åringen som dömdes till ett års fängelse för skyddande av brottsling, grovt brott, inte är oskyldig och bör frias.

09:16, 17 February 2014

Oskar Lodin: Åklagarna vill se en straffskärpning för alla inblandade. De yrkar på att den morddömde 37-åringen ska dömmas till 18 års fängelse och 32-åringen och 35-åringen bör dömmas till två års fängelse. Bakgrunden till de två senare yrkandena är att tingsrätten enbart dömde de två männen för själva transporten av den döda tvåbarnsmammans kropp och inte medverkade till att dölja den och att elda upp andra bevis, t ex bilen.

09:22, 17 February 2014

Oskar Lodin: De tre dömda männen och deras advokater vill att åtalet helt ska ogillas.

09:23, 17 February 2014

Oskar Lodin: Nu har åklagare Per-Erik Rinsell inlett sin sakframställan. Han berättar att han och åklagarkollegan Eva Johnsson kommer dela upp redogörelsen för att varken deras röster eller de andra i salen ska tröttna.

09:27, 17 February 2014

Oskar Lodin: Per-Erik Rinsell börjar med att berätta om de inblandade personerna och deras inbördes relationer. Han trycker särskilt på att 37-åringen och den mördade kvinnan var i inledningsfasen av en relation, något 37-åringen har förnekat.

09:29, 17 February 2014

Oskar Lodin: Han berättar nu om mordkvällen den 29 juni då 37-åringen befann sig hos tvåbarnsmamman och hamnar i ett telefongräl med hennes ex-pojkvän som hotar att komma dit. 37-åringen ringer då 35-åringen som plockar upp 32-åringen för att åka dit och ge den mordmisstänkte "back-up".

09:31, 17 February 2014

Oskar Lodin: Ex-pojkvännen meddelar sedan att han inte tänker komma dit. Istället utvecklas ett bråk mellan 37-åringen och den 23-åriga kvinnan. Det hinner inte bli något större bråk eller tumult mellan de två innan kvinnan hamnar på golvet. Där slår och sparkar 37-åring ihjäl henne.

09:34, 17 February 2014

Oskar Lodin: Detta sker mellan kl 00:15 och 00:30. Under tiden är 32- och 35-åringen på väg till lägenheten i 35-åringens bil. När de kommer fram hjälps de åt att ta ut den döda kvinnans kropp till bilen och man kör sedan till Grästorp.

09:36, 17 February 2014

Oskar Lodin: De tre männen inser på väg därifrån att de måste göra sig av med blodiga kläder och den nedblodade bilen. För att inte fastna på någon övervakningsfilm åker de förbi en bensinstation där de tankar tio liter bensin som ska användas för att elda upp bevisen.

09:38, 17 February 2014

Oskar Lodin: De tre männen inser på väg därifrån att de måste göra sig av med blodiga kläder och den nedblodade bilen. För att inte fastna på någon övervakningsfilm åker de förbi en bensinstation där de tankar tio liter bensin som ska användas för att elda upp bevisen.

09:38, 17 February 2014

Oskar Lodin: Väl framme i Grästorp placerar de den mördade kvinnans kropp i en skogsdunge. De drar sönder hennes byxor för att ge skenet av att hon skulle ha blivit utsatt för sexuellt våld.

09:39, 17 February 2014

Oskar Lodin: I samband med detta har man försökt elda upp nedblodade kläder och tillhörigheter, allt sker i närheten av 35-åringens bostad. Därefter åker man till Hunneberg där bilen tänds på och brinner upp.

09:41, 17 February 2014

Oskar Lodin: Dagen efter åker 37-åringen hem till Småland där han kastar sin
MC-packbox utför ett stup som ligger i närheten av hans bostad.

09:42, 17 February 2014

Oskar Lodin: Efter detta upphör kontakten mellan 37-åringen och 32-åringen som sedan tidigare är nära vänner.

09:43, 17 February 2014

Oskar Lodin: På domarens begäran är man nu inne på telefonsamtalen under mordnatten. 37-åringen och ex-pojkvännens upprörda telefonsamtal pågår fram till midnatt. Två minuter över tolv ringer 37-åringen 35-åringen för förstärkning. Tolv minuter över tolv meddelar ex-pojkvännen via sms att han inte tänker komma till lägenheten. Någon gång mellan 00:15 och 00:30 mördas kvinnan enligt åklagaren som stödjer detta på vittnesmål från grannar om dunsar från lägenheten. Detta är av stor betydelse då tingsrättens dom delvis byggde på att det inte fanns tillräckligt tidsutrymme för en annan gärningsman att mörda kvinnan. 37-åringens advokat Tommy Nilsson menar att mordet skedde senare, vilket han kommer stödja på två nya vittnesmål.

09:49, 17 February 2014

Oskar Lodin: Vid kl 00:24 försöker 32-åringen söka på den mördade kvinnans adress i sin mobil, något som ligger honom i fatet då han hävdat att han inte varit i lägenheten.

09:55, 17 February 2014

Oskar Lodin: All telefonkontakt mellan de åtalade upphör kl 00.39. Nu är Per-Erik Rinsell istället inne på vittnesiaktagelserna. Det är först en man som sett 35-åringens bil i närheten av kvinnans bostad, detta vet man eftersom mannen antecknade registreringsnumret då han uppfattade bilen som misstänkt. De två medåtalade männen har uppgett att bilen inte har varit på den platsen.

10:00, 17 February 2014

Oskar Lodin: Nu är vi inne på tankningen som genomfördes kl 01:44 med en av de medåtalades kontokort. Det tar enligt förundersökningen bara tolv minuter att köra från den mördade kvinnans lägenhet till tankstationen, det har alltså funnits gott om tid för de åtalade att köra dit efter att kvinnan mördats.

10:05, 17 February 2014

Oskar Lodin: Kl 08.45 ser vittnen en rökpelare från den brinnande bilen på Hunneberg.

10:07, 17 February 2014

Oskar Lodin: 37-åringen startar sin telefon kl 09.21 och befinner sig då i närheten av Falköping, vilket innebär att han sannolikt lämnat Grästorp eller Hunneberg ca 08:30. Det överrensstämmer med tiden då bilbranden förväntas ha anlagts.

10:09, 17 February 2014

Oskar Lodin: Åklagaren visar nu upp en bild av 37-åringens telefontrafik mellan den 17 juni och den 1 juli. Man kan se en intensiv kontakt mellan honom och den mördade kvinnan som överträffar 37-åringens övriga kontakter sammanlagt. Det här styrker åklagarens påstående om att de var i inledningsfasen av en relation.

10:12, 17 February 2014

Oskar Lodin: I ett kronologiskt diagram kan man också se hur den intensiva kontakten mellan 37-åringen och den 23-åriga kvinnan i princip helt upphör efter att hon mördades. Enda undantaget är ett sms dagen efter kvinnans död då 37-åringen skriver om en ekonomisk skuld. Enligt åklagaren är det ett "ploj-sms" för att låtsas som att han inte vet vad som hänt.

10:18, 17 February 2014

Oskar Lodin: Nu är det paus fram till 11:30. Den här gången gick de två medåtalade ut i väntesalen tillsammans med oss andra.

10:19, 17 February 2014

Oskar Lodin: Enligt den ansvarige säkerhetsvakten finns inte samma hotbild mot de två männen nu som i tingsrätten och han beslutade därför att de skulle gå ut samma väg som de andra, det är alltså inte de åtalades egna beslut.

10:28, 17 February 2014

Oskar Lodin: Jag hann byta några ord med 35-åringens advokat. Han hade inte hört att hans klient skulle lida av att få gå ut den vanlig vägen under paus. Överlag tycker han att det känns mer hoppfullt inför denna förhandling.

10:34, 17 February 2014

Oskar Lodin: Nu är vi tillbaka i rättssalen. 35-åringens advokat berättar nu om sin nya bevisföring som han lämnat in till hovrätten. Han berättar att han för en dryg vecka sedan fick reda på att det finns bilder hos polisen som tidigare inte redovisats. Han har nu kompletterat med ett oidentifierat skoavtryck från den mördade kvinnans lägenhet. Efter att ha jämfört med ett flertal skomodeller menar advokaten att avtrycket inte motsvarar hans klients skostorlek.

10:37, 17 February 2014

Oskar Lodin: Åklagaren har också kompletterat med uppgifter om mobilsurf som motbevisar att 37-åringen ska ha kollat facebook på sin telefon under mordnatten, en uppgift som 37-åringen lämnade sent i tingsrättsförhandlingen.

10:41, 17 February 2014

Oskar Lodin: Åklagare Eva Johnsson är nu inne på bevisningen från brottsplatsen. Vi får se bilder av den mördade kvinnans hus utifrån och har nu gått igenom trappuppgången där blod från den mördade kvinnan har hittats.

10:56, 17 February 2014

Oskar Lodin: Inne i hallen hittas blod på golvet men inga fingeravtryck från någon av de åtalade, annat än från 37-åringen som tillbringat kvällen där.

10:58, 17 February 2014

Oskar Lodin: Inne i köket syns en stor blodfläck med utsmetad kant mot ytterdörren vilket tyder på att offret släpades därifrån.

11:00, 17 February 2014

Oskar Lodin: Där finns också skoavtryck i blodet som också återfanns i hallen.

11:04, 17 February 2014

Oskar Lodin: Under tingrättsförhandlingarna tog 35-åringens advokat upp att det skulle ha regnat under mordnatten, vilket i så fall hade kunnat skölja bort blodspår utomhus och därmed öppna för att kroppen transporterats en längre sträcka utomhus och inte rakt in i bilen som åklagaren har framfört. Nu har åklagare Eva-Johnsson tagit fram kompletterande uppgifter från SMHI som visar att det inte regnat under kvällen.

11:20, 17 February 2014

Oskar Lodin: Det hittades också blodspår från den mördade kvinnans ex-pojkvän i köket men teknikerna menar att det var äldre än den mördade kvinnans blod.

11:22, 17 February 2014

Oskar Lodin: Eva Johnsson tar nu upp DNA-spår från de inblandades ägodelar. 37-åringens advokat har begärt att man tar upp 37-åringens klocka. Den bär inga blodspår från den mördade kvinnan.

11:26, 17 February 2014

Mia: Vad hände med rapporteringen?!

Oskar Lodin: Ursäkta för det! Fick bråttom ut vid lunchpausen för att hinna prata med advokat Tommy Nilsson och glömde skriva att det var paus. Nu är vi iallafall tillbaka i rättssalen! Fint att se att ni är med.

12:48, 17 February 2014

Allan: Finns det anhöriga på plats?

Oskar Lodin: Det är inte några anhöriga på plats så vitt jag kan se. Det kommer heller inte vara några nya förhör med de målsägande, dvs den mördade kvinnans familj. Istället kommer rätten lyssna på de inspelade förhören från tingsrätten.

12:49, 17 February 2014

Micke: Är det många åhörare på plats, finns det lediga platser?

Oskar Lodin: Det finns gott om lediga platser idag.

12:50, 17 February 2014

Oskar Lodin: Åklagare Eva Johnsson fortsätter att visa foton från det blodiga köket. Anledningen är att styrka hur våldet har utförts och att kroppen sedan har dragits upp på ett lakan och sedan burits ut ur lägenheten.

12:51, 17 February 2014

Oskar Lodin: Blodbilderna tyder enligt SKLs expert på att våldet har varit upprepat, trubbigt och utförts mot huvudet i ett golvnära läge. Undersökningen talar också för att kroppen har släpats ur blodpölen och upp på ett annat underlag som tillsammans med kroppen har försvunnit från platsen.

12:56, 17 February 2014

Oskar Lodin: En blodmängdsanalys gjordes också, där konstaterades att den 23-åriga kvinnan förlorade ca två liter blod i lägenheten, det motsvarar upp till halva blodmängden hos en normalbyggd kvinna.

12:59, 17 February 2014

Oskar Lodin: Nu går Eva Johnsson in på skoavtrycken från lägenheten. Vi får se ett foto av ett blodigt skoavtryck i köket och därefter en matchande skomodell i polisens skospårsdatabas. Det rör sig om ett par Reebookskor som matchar skorna som den mordåtalade 37-åringen bar på ett övervakningsfoto från en butik dagen innan mordet. Dessa skor har inte hittats under förundersökningen och åklagaren misstänker att de har undanröjts.

13:10, 17 February 2014

Oskar Lodin: Det är en mycket omfattande utredning med mängder av referensmaterial, tekniska analyser osv. Hovrättsdomaren har flera gången bett åklagarna att sammanfatta innehållet.

13:13, 17 February 2014

Oskar Lodin: Åklagare Per-Erik Rinsell får åter ordet. Han talar nu om alternativa gärningsmän. Två tidigare pojkvänner till den mördade kvinnan, bland annat mannen som 37-åringen talade i telefon med under mordnatten, har figurerat i utredningen men kunnat avföras tack vare alibi.

13:17, 17 February 2014

Oskar Lodin: Rinsell är nu inne på vittnesmålen. Ett av dem, en granne till den mördade kvinnan, hörde dunsar från kvinnans lägenhet. Han skulle senare parkera om sin bil och såg då en man utanför ytterdörren. Vittnet har också koll på den mördade kvinnans tidigare bekanta som har rört sig i området och har ett foto som han skickat in för att beskriva hur mannen han mötte såg ut, även om fotot inte föreställer honom. Fotot han skickat in föreställer en man med kraftigt tatuerade underarmar, vilket stämmer väl överrens med 37-åringen.

13:28, 17 February 2014

Oskar Lodin: Ett andra vittnesmål som ska höras är från ännu en granne som hört skrik och dunsar från tvåbarnsmammans lägenhet vid den tidpunkt då mordet ska ha ägt rum.

13:29, 17 February 2014

Oskar Lodin: Vi får nu se en karta över de olika fynplatserna och det blir tydligt att en av de medåtalades bostad ligger mittemellan platsen där kvinnans kropp hittades, platsen där 35-åringens bil brann och platsen där de brända tillhörigheterna hittades.

13:39, 17 February 2014

Oskar Lodin: Rinsell pratar nu om när kvinnans kropp hittades. Att det var den 23-åriga tvåbarnsmamman som då var saknad sedan fem veckor kunde man slå fast med hjälp av två tatueringar med blommor och hennes barns namn.

13:44, 17 February 2014

Oskar Lodin: Åklagare Eva Johnsson visar upp de två medåtalades bilresa till och från brottsplatsen.

14:06, 17 February 2014

Oskar Lodin: Nu är vi inne på de två brandplatserna. Den första är på Hunneberg där 35-åringens brinnande bil hittades dagen efter mordet. 35-åringen menar att hans bil blev stulen under mordnatten.

14:08, 17 February 2014

Oskar Lodin: Det visas upp flera foton av den utbrunna bilen. Det mesta var totalförstört men man hittade rester av bland annat ett tält och ett knogjärn, som dock inte hade något med kvinnans död att göra.

14:17, 17 February 2014

Oskar Lodin: SKL har med hjälp av de vittnesmål som finns försökt bestämma när bilen tändes på, men konstaterar att det är svårt. En normal blir inom 20-40 minuters fullt utvecklad brand totalt utbränd. Man bedömmer utifrån detta, vittnenas beskrivning av röken och tidpunkten för räddningstjänstens ankomst att branden anlagts senast kl 8:50 - 9:10 dagen efter mordet.

14:22, 17 February 2014

Oskar Lodin: Vid den utbrunna bilen hittades också ett armband som matchar ett armband som 32-åringen har innehavt men som man inte kunnat återfinna. 32-åringen menar själv att han tidigare glömt armbandet i bilen. Att det låg en bit från bilen menar försvaret kanske kan förklaras av att andra personer varit på plats vid bilen innan räddningstjänst och polis kom dit.

14:26, 17 February 2014

Oskar Lodin: Innan vi går in på nästa brandplats blir det 15 min paus.

14:28, 17 February 2014

Oskar Lodin: Det blir enbart åklagarnas sakframställan som hinns med idag. Imorgon får målsägandebiträdet och försvaret lägga fram sina inställningar.

14:50, 17 February 2014

Oskar Lodin: Åklagare Eva Johnsson går nu över till den andra brandplatsen. Inledningsvis tar hon upp det stora intresset för fallet och utredningen på bland annat internetforumet Flashback som på sätt och vis ställdes på sin spets vid fyndet av brandplatsen där brända textilier hittades. Huvudfrågan är om fyndplatsen var kontaminerad eller inte med tanke på det stora allmäna intresse som gjorde att andra personer var på plats innan polisens tekniker, bland annat Flashback-användaren som upptäckte platsen. 37-åringens advokat har tidigare menat att så är fallet medan åklagare Eva Johnsson menar att fyndet är tillförlitligt.

14:55, 17 February 2014

Oskar Lodin: Platsen ligger längs en promenadslinga som 35-åringen brukade gå med sin hund.

14:58, 17 February 2014

Oskar Lodin: Nu tar åklagare Per-Erik Rinsell över ordet och går in på de fynd som gjordes vid den andra brandplatsen och vilken koppling de har till de åtalade.

15:07, 17 February 2014

Oskar Lodin: Det handlar framförallt om att styrka kopplingen mellan de brända textilierna och de kläder och tillhörigheter som den mordåtalade 37-åringen bar på övervakningsfoton från dagen innan mordet.

15:08, 17 February 2014

Oskar Lodin: Vi får se ett antal olika övervakningsbilder där man kan se 37-åringen bära en ryggsäck, motorcykeljacka och en blixtlåströja som man hittat motsvarande brandrester av på den andra branplatsen i närheten av 35-åringens bostad. På ett foto ser man också ett par skor som matchar skoavtrycksanalysen som gjordes i den mördade kvinnans nedblodade lägenhet.

15:13, 17 February 2014

Oskar Lodin: Vi får också se ett kvitto från när 37-åringen köpte ett par skor av just den modellen.

15:16, 17 February 2014

Maria: Är det slut eller vart tog du vägen? -)

Oskar Lodin: Nej, jag sitter och sammanfattar lite för ett kommande radioinslag! Passar på när inte så mycket intressant eller nytt sägs.. Det är just nu åklagare Per-Erik Rinsell som har fört fram samma kopplingar som i tingsrätten mellan de medåtalades skor och de oidentifierade skospåren i den mördade kvinnans lägenhet.

15:36, 17 February 2014

Oskar Lodin: Åklagaren berättar nu om de omfattande husransakningar som genomfördes hemma hos 37-åringen men där man inte kunde hitta några av de kläder, skor och tillhörigheter som han bar på övervakningsfotona. Detta trots att 37-åringen själv sagt att de borde finnas där.

15:38, 17 February 2014

Oskar Lodin: Detta stödjer helt enkelt den hypotes åklagarsidan har om att tillhörigheterna var blodbesudlade och att man genom att elda upp dem utanför Grästorp undanröjde bevis.

15:39, 17 February 2014

Oskar Lodin: Domaren har vid upprepade tillfällen bett åklagarna att hoppa över eller sammanfatta vissa delar av sakframställan, antagligen då man är rädd att det ska dra ut lika mycket på tiden som i tingsrätten.

15:41, 17 February 2014

Fred: Kommer något vittne att framträda idag?

Oskar Lodin: Vittnesförhören blir först senare när sakframställan, målsägarbiträdets och försvarets inställningar är klara. Däremot är det bara de två nya vittnena som 37-åringens advokat har begärt som kommer att hållas nu i hovrättsförhandlingarna (3 mars), de vittnesförhör som hölls i tingsrätten kommer att spelas upp i stället.

15:46, 17 February 2014

Oskar Lodin: Fred: idag kommer vi bara hinna med åklagarnas sakframställan, med andra ord kommer inga förhör hållas idag.

15:47, 17 February 2014

Oskar Lodin: Nu går åklagaren genom SKLs analys av sannolikheten att de brända textilierna är delar av de plagg och den väska 37-åringen bar på övervakningsfotona.

15:52, 17 February 2014

Oskar Lodin: SKLs resultat talar extremt starkt för att resterna från den MC-jacka man hittade på barndplatsen är av samma modell som den som syns på filmen. Resultaten talar dessutom starkt för att det är just den jackan. Detsamma gäller den tunna blixtlåströja som 37-åringen bar under MC-jackan.

15:57, 17 February 2014

Oskar Lodin: Nu till sista delen av åklagarens sakframställan och dagens sista punkt. Det gäller den mordåtalades motorcykel och resa från Grästorp till Småland. Han lånade en jacka av 35-åringen innan resan, enligt åklagaren eftersom han bränt upp den andra nedblodade jackan

16:01, 17 February 2014

Oskar Lodin: Polisen ville gärna undersöka 37-åringens motorcykel för att se om det fanns blodspår på den men den 37-åringen hävdade att den var stulen. Motorcykeln hittades sedan och bar inga tecken på att den skulle ha stulits. Den hade fläckar av blod på sig men inte några man kunde koppla till den mördade kvinnan, försvaret har hävdat att blodet kan komma från en mindre olycka då 37-åringen skadade sig eller att de kan komma från insekter.

16:06, 17 February 2014

Oskar Lodin: Åklagaren menar att fläckar är på sådana ställen att de inte rimligtvis kan ha kommit från insekter under färd. När det gäller 37-åringens uppgifter om att han ramlat med motorcykeln och att blodet skulle vara hans så har åklagaren tagit fram en statusuppdatering från Facebook där 37-åringen skrev att han hade ramlat men var oskadd.

16:08, 17 February 2014

Oskar Lodin: Åklagaren kommer in på den MC-packbox som hittades nedanför ett stup i närheten av 37-åringens bostad i Småland. Detta styrker att han ska ha försökt undanröja bevis, även om man inte hittade några DNA-spår när packboxen undersöktes.

16:12, 17 February 2014

Oskar Lodin: Då var dagens förhandling slut! Tack för frågor // Oskar

16:21, 17 February 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista