VALET 2014

Partier i Falköping vill stänga ute SD

4:40 min

De ledande politiska partierna i Falköping är öppna för att samarbeta med fler partier. Därmed hoppas de kunna uppnå majoritet i kommunfullmäktige utan Sverigedemokraterna.

Idag styrs Falköping av en koalition mellan Centern, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. De går till val enskilt var för sig, utan gemensam valplattform.

-- Vi tycker att samarbetet har fungerat alldeles utmärkt, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Conny Johansson.

Han utesluter inte ett fortsatt samverkan efter valet. Men han tror att det kan behövas fler partier än tre.

-- Det viktiga är att vi efter valet får en majoritet som inte är beroende av Sverigedemokraterna, säger Conny Johansson (S).

Även Centerns förstanamn i kommunen Karola Svensson kan tänka sig en bredare koalition efter valet.

-- Det kan hända att vi behöver vara både fyra och fem, beroende på hur valet går, säger hon.

Både Conny Johansson (S) och Karola Svensson (C) nämner Miljöpartiet och Folkpartiet som tänkbara samarbetspartier i ett breddat styre.

Ann Kyrkander (MP) säger att hennes parti skulle kunna tänka sig att ingå i en sådan stor koalition i Falköping. Annika Carp (FP) skriver i ett mejl att hennes parti är berett att ta ansvar för kommunens bästa, men att valet får avgöra vilken koalition det blir.

Gemensamt för alla partierna är att de inte vill ge Sverigedemokraterna (SD) något inflytande i Falköping. Vid förra valet fick SD 8,56 procent av rösterna och fyra mandat i fullmäktige.

Men vid Europaparlamentsvalet i våras fick partiet över 15 procent i Falköpings kommun. Om SD får lika hög andel röster vid kommunalvalet innebär det flera nya mandat och en förändring av maktförhållandena i fullmäktige.

-- Vi ser många exempel på hur det är att styra med Sverigedemokraterna som vågmästare. Så ser det ut i regionen och i riksdagen idag, säger Conny Johansson (S).

-- Det innebär att man inte vet vilka beslut som går igenom. Det är svårt att driva en offensiv politik. 

Ibland säger man att om många partier går ihop, då gynnar det de partier som står utanför. De blir den enda oppositionen. Vad tror du om det?

– Ja, det är viktigt att det finns en opposition så att man trimmas i sitt sätt att driva kommunen. Men man måste få gehör för sina förslag, säger Conny Johansson (S).