Förslag om förstelärare i förskolan

1:15 min

Idag presenterade folkpartisten och jämställdhets- och förskoleminister Maria Arnholm ett förslag om förstelärare för förskolan i Skövde.

Förstelärare är en lärare som anses vara extra duktig i att undervisa och tjänar också 5000 kronor mer i lön.

Jämställdhet och förskoleministern Maria Arnholm tycker att det är viktigt med förstelärare i förskolan för att höja statusen för kvinnor.

– Vi tycker det är viktigt att kvinnor ska kunna göra karriär inom de typiska kvinnoyrkena. Vi vill belöna kvinnor som utbildar sig och tar ansvar och att man inte ska behöva bli chef eller administratör för att göra karriär i kvinnoyrken utan att det ska belönas att vara en duktig pedagog.

I förslaget som jämställdhet och förskoleministern Maria Arnholm presenterade på förskolan Rosenhaga i Skövde idag så vill Folkpartiet ha 50 tjänster för förste förskollärare i kommunen. 

10 av de tjänsterna ska regeringen finansiera medan kommunen vill satsa 3.4 miljoner kronor för de resterande 40 tjänsterna. Folkpartiet har inte presenterat förslaget för några andra partier än men Ulla-Britt Hagström som är folkpartist och som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott i Skövde säger att det har varit uppe på tal förut.

– Vi har talat om det tidigare när vi har pratat om förstelärare i grundskola och gymnasieskola att vi vill utveckla detta på sikt för förskolan. Men konkret med ekonomi och så blir först i budgetförhandlingen i Skövde och vi hoppas att alliansen kommer fortsätta och då kommer det i förhandlingen.

Skulle förslaget gå igenom skulle Skövde bli tvåa i Sverige med förstelärare i förskolan. Det är bara Helsingborg som har det i dag.