Dags för Vårdval Rehab i länet

Den 1 september införs det andra vårdvalet i Västra Götalandsregionen: Vårdval Rehab.

Vårdval Rehab innebär att den som behöver rehabilitering, i form av arbetsterapi och fysioterapi eller sjukgymnastik, själv kan välja vilken rehabenhet hon eller han vill gå till.

Patienten behöver ingen remiss och ska erbjudas tid för bedömning inom sju dagar.

Ett 80-tal rehabenheter har blivit godkända av regionstyrelsen och kommer att starta sin rehabverksamhet under perioden 1 september och årsskiftet.